Breaking

Post Top Ad

Wednesday, December 5, 2018

Pengurusan Kewangan PSS

1.4.1 Sumber kewangan

  • Wang Suwa (yuran sekolah, derma)
  • Wang PCG
  • Sumber-sumber lain (Seperti Sumbangan - PIBG, derma perseorangan, NGO atau aktiviti PSS - Jogathon, Bukuthon)
           (Perbelanjaan yang optimum 95 peratus dan mesti direkodkan dan didokumentasikan)

1.4.2 Pentadbiran Kewangan

  • Perolehan
  • Pelupusan
  • Penyata Kewangan

1.4.3 Prosedur Kewangan
  • Pekeliling Kewangan
  • Pembelian
                      - Pembelian peralatan kecil/ habis guna
                      - Pembelian bahan buku dan bukan buku
                      - Penyelenggaraan perkakasan P&P
                      - Program aktiviti PSS

1.4.4 Anggaran Belanja Mengurus
         Bahan Rujukan :
  • Pekeliling Kewangan yang berkenaan

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad