Breaking

Post Top Ad

Friday, August 30, 2019

Senarai Surat pekeliling Sebagai Rujukan Dalam Pengurusan Pusat Sumber Sekolah

1.Surat Pekeliling Perbendaharaan bil.5/2007, tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender.

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2005, Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) , bertarikh 18 julai 2005

3. Surat Pekeliling Ikhtisas bil.1/2005 - Memantapkan Budaya Membaca di kalangan Murid Sekolah, bertarikh 12 Mei 2005

4. Pindaan Pertama kepada Surat Pekeliling kewangan Bil.5/2002, Pemberian Bantuan Per Kapita untuk Sekolah, bertarikh 11 Februari 2004

5. Tambahan Pertama kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5/2002, Pemberian Bantuan Per Kapita untuk Sekolah, bertarikh 10 Februari 2004

6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2003, Dasar Penggunaan Media dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, bertarikh 28 julai 2003

7. Bahagian iv, Akta arkib Negara 2003, (Akta 629), Larangan terhadap Pemusnahan Rekod Awam, Perkara 25 (Berkaitan Pelupusan/Hapus Kira)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad