Breaking

Post Top Ad

Thursday, January 17, 2019

Fail Kuasa PSS


ISI KANDUNGAN
BAB 1   PENGENALAN
1.1        PENDAHULUAN
1.2        KONSEP PSS
1.3        TUJUAN DAN MATLAMAT
1.4        PROSEDUR MEMBUAT PINDAAN

BAB 2        MAKLUMAT DAN SEJARAH
2.1            VISI
2.2            MISI
2.3            PIAGAM PELANGGAN
2.4            MATLAMAT
2.5            OBJEKTIF
2.6            FUNGSI
2.7             LOKASI
                                               
BAB 3        JAWATANKUASA PENTADBIRAN
3.1              JAWATANKUASA INDUK
3.2              TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA INDUK
3.3              JAWATANKUASA KERJA
3.4              TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA KERJA

BAB 4        PENGAWAS PSS
4.1             BADAN PENGAWAS PSS
4.2             SENARAI TUGAS
4.3             KRITERIA PEMILIHAN DAN PERLANTIKAN
4.4             PAKAIAN SERAGAM
4.5             JADUAL BERTUGAS
4.6             IKRAR
4.7             SISTEM MERIT DEMERIT
4.8             SURAT DAN CONTOH SIJIL PELANTIKAN
4.9             SURAT AMARAN DAN PELUCUTAN JAWATAN

   BAB 5            PERATURAN
    5.1                 PERATURAN AM
    5.2                 PERATURAN KHUSUS

   BAB 6            PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
6.1                   PENGURUSAN SISTEM FAIL
6.2                   TEKNIK MENGKELAS DAN MEMBERI KOD SISTEM FAIL
6.3                   LANGKAH-LANGKAH PENGKELASAN FAIL
6.4                     PENGKELASAN DAN KOD FAIL PSS
6.5                    FAIL-FAIL YANG PERLU ADA
6.6                  CARA MENULIS NOMBOR FAIL
6.7                    PERKARA-PERKARA LAIN DALAM FAIL
6.8                  ARAHAN PENGFUNGSIAN FAIL
6.9                  PERINGKAT KESELAMATAN FAIL
6.10               REKOD-REKOD PSS
6.11               FORMAT REKOD PENGGUNAAN, PINJAMAN & PEMULANGAN
6.12                RANCANGAN TAHUNAN PSS
6.13                LAPORAN TAHUNAN
6.14                FAIL MEJA
6.15                RANCANGAN PEMBANGUNAN PSS
6.16                DOKUMENTASI

  BAB 7             KOLEKSI BAHAN
7.1                        DASAR PEMILIHANBAHAN  BUKU DAN BAHAN BUKAN BUKU
7.2                        PROSEDUR PEMILIHAN DAN PEMBINAAN KOLEKSI BAHAN
7.3                        PROSES PEMULIHAN DAN PEROLEHAN BAHAN
7.4                        PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN
7.5                        PENILAIAN

BAB 8        KEWANGAN
8.1            SUMBER KEWANGAN
8.2            ANGGARAN PENDAPATAN
8.3            ANGGARAN PERBELANJAAN
8.4            CARTA ALIRAN PEMBELIAN
8.5            PROSEDUR KEWANGAN

BAB 9        ORGANISASI BAHAN
9.1                      PENGKELASAN
9.2                      PROSES TEKNIK
9.3                      REKOD-REKOD PEROLEHAN
9.4                      PENGKATALOGAN BAHAN
9.5                      PENYUSUNAN BAHAN
9.6                      PENYUSUNAN RAK

BAB 10       AKTIVITI DAN PROMOSI
10.1                   PENGENALAN
10.2                   DOKUMENTASI
10.3                   PELAPORAN
10.4                   MINIT MESYUARAT

BAB 11       STOK DAN INVENTORI
11.1         KEPENTINGAN MEREKOD
11.2         SENARAI HARTA MODAL (KEW PA 2)
11.3         DAFTAR HARTA MODAL (KEW PA 4)
11.4         SENARAI INVENTORI (KEW PA 3)
11.5         DAFTAR INVENTORI (KEW PA 5)
11.6         DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT (KEW PS)
11.7         DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI (KEW PA 6)
     
   BAB 12          SIRKULASI
12.1         SISTEM EDARAN BAHAN-BAHAN

BAB 13       PERKHIDMATAN

BAB 14       SISTEM PENGAUTOMASIAN PSS


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad