Breaking

Post Top Ad

Wednesday, January 23, 2019

Pengurusan dan Pengelolaan PSS

1. Struktur Organisasi
    Struktur organisasi PSS yang lengkap dan dipamerkan termasuk Jawatankuasa Induk,                          Jawatankuasa Kerja dan Pengawas Perpustakaan / PSS

    1.1 Struktur Organisasi Jawatankuasa Induk
    1.2 Struktur Organisasi Jawatankuasa Kerja
    1.3 Struktur Organisasi Pengawas PSS


2. Rancangan Tahunan
    Rancangan Tahunan Januari hingga Disember
 
    2.1 Matlamat
    2.2 Objektif
    2.3 Aktiviti
    2.4 Implikasi Kewangan
    2.5 Carta Gant
    2.6 Rancangan dikemukakan ke dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum
    2.7 Mesyuarat guru
    2.8 Dimasukkan ke dalam takwim sekolah

3. Pengurusan Kewangan PSS
 
    3.1 Merancang kewangan dengan bijak (PCG/SUWA)
    3.2 Mengoptimumkan penggunaan geran per kapita (PCG)

4. Dokumen dan Rekod : Pengurusan PSS
 
    4.1 Fail Kuasa
    4.2 Peraturan (dipamerkan dan bersaiz sekurang-kurangnya A3)
    4.3 Buku Stok/ Buku perolehan (Bahan/Perisian)
    4.4 Daftar stok bekalan pejabat (J3 dan Kad Petak)
    4.5 Daftar Harta Modal (Kew.PA-2)
    4.6 Daftar Inventori (Kew. PA-3)
    4.7 Pergerakan Harta Modal dan Inventori (Kew. Pa-6)
    4.8 Rekod pinjaman dan penggunaan
    4.9 Aktiviti
   4.10 Kajian Penilaian
   4.11 Kewangan
   4.12 Semakan stok dan hapuskira
           - Diguna bermula tahun 2007

5. Dokumen dan Rekod : Pengelolaan Koleksi
    Semua koleksi PSS termasuk bahan cetak dan bukan cetak dikelokakan dengan baik.
    5.1 Katalog berpusat
    5.2 Proses teknik
    5.3 Pengelasan bahan cetak dan bukan cetak
    5.4 Pengkatalogan bahan cetak dan bukan cetak
    5.5 Pengindeksan bahan

6. Dokumen dan Rekod : Pengelolaan Peralatan
    Semua peralatan sama ada elektronik ataupun bukan elektronik direkod, dikelolakan dengan baik        dan kemas kini.
   6.2 Kelolaan keselamatan
   6.3 Kelolaan susun letak
   6.4 Kelolaan selenggara
   6.5 Kelolaan pergerakan
   **tatacara pengelolaan tersebut dicatat dalam Fail Kuasa

7. Keceriaan
    Keceriaan luaran dan dalaman PSS yang menarik dan berfungsi, terutama dari segi hiasan,                  kebersihan, keselesaan, kekemasan dan kreativiti.
    7.1 Keciaran luaran
    7.2 Tunjuk arah luaran
    7.3 Keceriaan dalaman PSS
    7.4 Tunjuk arah dalaman

8. Penglibatan warga sekolah dan komuniti secara menyeluruh dan berkesan dalam membantu dan          menyokong pengurusan dan pengelolaan PSS.
    8.1 Penglibatan warga sekolah
    8.2 Penglibatan komuniti/NGO

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad