Breaking

Post Top Ad

Wednesday, February 12, 2020

8 Fail Pusat Sumber Sekolah UPDATE 2020

600-7 Pusat Sumber/ Perpustakaan Sekolah

600-7/1 Pengurusan Pusat Sumber
DESKRIPSI- Perkara berkaitan urusan Pengurusan Pusat Sumber yang merangkumi Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah, Penggunaan Pusat Sumber Sekolah, Pertandingan Pusat Sumber, Perolehan Bahan Pusat Sumber, Perolehan Secara Sumbangan/Hadiah, Pelupusan Bahan Pusat Sumber dan Pengurusan Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM).

1. 600-7/1/1 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah
Perkara berkaitan urusan
Jawatankuasa Pusat Sumber
Sekolah, carta organisasi, surat
lantikan, surat panggilan, minit
mesyuarat dan maklum balas

mesyuarat.

2. 600-7/1/2 Penggunaan Pusat Sumber Sekolah
Perkara berkaitan urusan
penggunaan pusat sumber sekolah,
jadual, peraturan, rekod

penggunaan dan laporan.

3. 600-7/1/3 Rekod Pelupusan Bahan
Perkara berkaitan urusan Rekod
Pelupusan Bahan pusat sumber
sekolah, jadual, peraturan, rekod

penggunaan dan laporan.

4. 600-7/1/4 Pertandingan Pusat Sumber
Perkara berkaitan urusan
Pertandingan Pusat Sumber,
sumber kewangan, senarai
jawatankuasa, surat lantikan, surat
panggilan, minit mesyuarat, maklum
balas mesyuarat, surat berkaitan
aktiviti, kertas kerja program,
laporan dan penilaian dan salinan

sijil penghargaan.

5. 600-7/1/5 Perolehan Bahan Pusat Sumber
Perkara berkaitan urusan perolehan
bahan Pusat Sumber, rekod
penerimaan bercetak/ media
elektronik, radio, TV Pendidikan,
Astro, Kios, Bilik Akses dan Bilik

Tayangan.

6. 600-7/1/6 Perolehan Secara Sumbangan/Hadiah
Perkara berkaitan urusan perolehan

secara sumbangan/ hadiah Negeri/ Daerah, Bahagian Teknologi
Pendidikan Negeri (BTPN)  dan
Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO),
surat menyurat dan dokumen
berkaitan.

7. 600-7/1/7 Pelupusan Bahan Pusat Sumber
Perkara berkaitan urusan pelupusan
bahan Pusat Sumber, surat

menyurat dan dokumen berkaitan.

8. 600-7/1/8 Pengurusan Nadi Ilmu Amalan Membaca
(NILAM)
Perkara berkaitan senarai
jawatankuasa, surat lantikan, surat
panggilan, minit mesyuarat, maklum
balas mesyuarat, surat berkaitan
aktiviti, kertas kerja program yang
berkaitan dengan NILAM, data
NILAM, laporan penilaian dan

salinan sijil penghargaan.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad