Breaking

Post Top Ad

Monday, August 24, 2020

Panduan Penyediaan Bahan Multimedia Anugerah Pusat Sumber Cemerlang 2020

Saringan 1

Penilaian akan dibuat berdasarkan bahan multimedia yang dihantar oleh sekolah. Sekolah akan disenarai pendek untuk saringan ke-2


Saringan 2

Para penilai yang dilantik akan melawat ke sekolah-sekolah yang disenarai pendek untuk verifikasi PSS.


2.0 Maklumat Penyediaan Bahan Multimedia

2.1 Tema bahan multimedia adalah "Pusat Sumber Abad Ke-21"

2.2 Bahan multimedia dibina untuk memenuhi syarat kemasukan Anugerah Pusat Sumber Sekolah peringkat kebangsaan 2020.

2.3 Genre:Dokumentari

2.4 Tempoh video adalah tidak melebihi 15minit termasuk paparan penghargaan. Format penghasilan multimedia adalah dalambentuk  MP4.

2.5 Bahan multimedia hendaklah dihasilkan dalam Bahasa Malaysia.Bahan multimedia perlu merangkumi semua item yang terdapat dalam instrumen.

- Nama Sekolah

- Perincian Setiap Item

2.6 Penyediaan video adalah bebas dan mengikut kemampuan pihak sekolah.

2.7 Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang rayuan mengenai keputusan tidak akan dilayan.

2.8 Pautan semua bahan multimedia PSS mesti dihantar ke BSTP pada atau sebelum 30 Ogos 2020 ke alamat ppsp.bstp@moe.gov.my

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad