Breaking

Post Top Ad

Monday, November 2, 2020

Kewangan Pusat Sumber Sekolah

 1. Prosedur Kewangan

- Mesti rujuk kepada Pekeliling Kewangan 

- Cara bagaimana kita membeli dan mengendalikan kewangan yangdiperuntukkan kepada GPM


2. Punca Kewangan PSS

- Biasanya ada 2 punca kewangan PSS dari kerajaan

i. PCG

ii. YKS  (Yuran Khas Sekolah)

Kedua-dua punca kewangan ini perlu dihabiskan dalam tahun semasa. 

-Cara perbelanjaan mestilah rujuk kepada pekeliling


3. Anggaran Perbelanjaan 

- Buat kertas kerja untuk aktiviti PSS

- melibatkan pembelian dan aktiviti


4. Laporan Kewangan

- Perlu selaras dengan laporan kewangan sekolah

- Perlu sentiasa berhubung dengan pentadbir dan kerani kewangan (invois,baki kewangan PSS)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad