Breaking

Post Top Ad

Wednesday, January 12, 2022

*PELAKSANAAN STANDARD KOMPETENSI DIGITAL – GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA*

 


Dimaklumkan Standard Kompetensi Digital telah dibangunkan dan dilaksanakan oleh pemegang taruh masing-masing berdasarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Sekolah Bestari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Bil. 1/2019 pada 19 November 2019 yang memutuskan agar instrumen Penarafan Pembestarian Sekolah melalui Smart School Qualification Standards dapat dikemaskini supaya selaras dengan inisiatif Pendidikan Digital KPM.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad