Breaking

Post Top Ad

Thursday, February 7, 2019

Penggunaan PSS

1. Waktu operasi PSS
    Memperuntukkan msa yang sepenuhnya untuk penggunaan secara berterusan
    1.1 Dibuka sepanjang waktu persekolahan
    1.2 Waktu rehat
    1.3 Sebelum waktu persekolahan
    1.4 Selepas waktu persekolahan
    1.5 Waktu malam
    1.6 Hujung minggu
    1.7 Cuti Sekolah

2. Jadual Waktu
    Mempunyai jadual waktu dan dipamerkan untuk setiap kelas menggunakan kemudahan di PSS seperti di bilik perpustakaan, bilik tayangan, bilik komputer dan lain-lain.
     2.1 Jadual Tugas guru
     2.2 Jadual bertugas pengawas PSS
     2.3 Jadual Waku penggunaan perpustakaan
     2.4 jadual waktu penggunaan bilik tayangan
     2.5 Jadual waktu penggunaan bilik-bilik di bawah pengurusan PSS
           Contoh : Makmal bahasa, Makmal komputer, Pusat Akses dll

3. Pinjaman (Sirkulasi)
    3.1 Bahan Cetak
          Menjalankan urusan sirkulasi buku-buku bacaan dan rujukan untuk kegunaan guru dan murid              mengikut tempoh yang ditetapkan.
          3.1.1 Pinjaman murid
          3.1.2 Pinjaman guru

   3.2 Bahan Bukan Cetak
         Memberi kemudahan menggunakan bahan bukan cetak termasuk perisian sama ada untuk                   secara individu ataupun kumpulan oleh murid
         3.2.1 Pinjaman murid
         3.3.2 Pinjaman guru

  3.3 Peralatan
        Memberi kemudahan meminjam dan menggunakan peralatan sama ada untuk secara individu ataupun kumpulan untuk murid dab guru

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad