Breaking

Post Top Ad

Wednesday, April 3, 2019

Perancangan Kewangan PSS


Punca kewangan

  • Bantuan Perkapita untuk sekolah-sekolah
  • wang suwa daripada yuran khas pelajar, derma, kedai buku/kantin, projek khas seperti hari kantin dan lain-lain.
  • PIBG
  • Aktiviti PSS - jualan kad keahlian, denda lewat, bukuthon, dan lain-lain
Peruntukan Pusat Sumber Sekolah Setahun.
Sila Rujuk :

  • Surat pekeliling kewangan bil.5 tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita untuk sekolah, bertarikh 16 oktober 2002
  • Surat siaran KP.1574/17/Jld.15(25) Pindaan Pertama kepada surat pekeliling kewangan bil.5 tahun 2002 Pemberian Bantuan Perkapita untuk sekolah, bertarikh 11 februari 2004

Sumber Kewangan
Sekolah digalakkan mencari sumber kewangan sendiri. Salah satu daripada sumber kewangan yang boleh diperoleh oleh PSS sekolah ialah daripada peruntukan daripada KPM di bawah pecahan berikut :
  • Bantuan lain-lain Perbelanjaan Berulan Tahunan (LPBT) dan Lain-Lain Perbelanjaan Khas (LPK)
  • Bantuan Perpustakaan
  • Bantuan mata Pelajaran Sains dan matematik dan
  • Bantuan Matapelajaran Pilihan

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad