Breaking

Post Top Ad

Tuesday, October 12, 2021

Penggunaan Bahan Rancangan TV Pendidikan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 Penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah bertujuan meningkatkan keberkesanan proses tersebut. Apapun kaedah yang digunakan dalam mengurus pengajaran dan pembelajaran yang penting ialah impak pengajaran dan pembelajaran itu kepada pelajar. Ini boleh  dicapai melalui kreativiti dan inovasi guru kerana guru di sesebuah sekolah lebih arif tentang kemampuan pelajar situasi setempat dan hala tuju perancangan pengajaran dan pembelajarannya. 

Sehubungan itu , Model ASSURE yang dikemukakan oleh Heinich et. al. (1985) boleh digunakan sebagai garis panduan semasa merancang sesi pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan daripada rancang TV Pendidikan.

Menurut Heinich, penggunaan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dirancang berdasarkan perkara-perkara yang disenaraikan :

 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad